← Tilbage til blog oversigt

Betaler du for meget for administration af din pensionsopsparing?

Du er bestemt ikke den eneste, hvis du til tider også farer vild i pensions-terminologien. Ligesom terminologien bag aktier, investeringer og banklån, så flyver det rundt med begreber, forkortelser og opgørelser, som tit forvirrer mere end de informerer. Resultatet af dette er desværre, at mange helt opgiver at sætte sig ind i pensionsverdenen og derfor ikke får startet deres opsparing i tide. Dette viser sig imidlertid at være et større samfundsproblem og lige nu går godt 300.000 danskere rundt med enten ingen eller meget små pensionsopsparinger. Størstedelen af disse hører til i gruppen af selvstændige, freelancere og ansatte i mindre virksomheder.

Pas på de høje administrationsomkostninger

Historisk set har de store pensionsselskaber ikke haft meget interesse i at servicere denne gruppe af danskere. Så selv hvis man som selvstændig eller ansat i en mindre virksomhed har forstået alvoren i at spare op til pension tidligt nok, så har mulighederne været yderst begrænsede. En del af forklaringen bag pensionsselskabernes prioritering ligger i, at de små kunder ikke giver samme stordriftsfordele og pensionsselskaberne derfor er nødt til at øge deres administrationsomkostninger. Dette bidrager til at forklare, hvorfor bl.a. Topdanmark ligger i toppen af listen over de højeste årlige omkostninger - de har nemlig mange små virksomheder som kunder.

Ifølge Jesper Rangvid, som er professor i finansiering ved Copenhagen Business School og bestyrelsesmedlem hos Grandhood er det vigtigt at forstå samspillet mellem afkast og omkostninger.

“Omkostninger ved pensionsforvaltning betales af dig, der sparer op til pension. Hvor meget du betaler i omkostninger er vigtig, da høje omkostninger hæver barren for, hvornår din pensionsopsparing vil vokse over tid. Højere omkostninger kræver nemlig, at der genereres højere afkast på din pensionsopsparing, for at din opsparing kan vokse. Man skal passe på med at sætte lighedstegn mellem lave omkostninger og højt afkast, men det er fair at sige, at lave omkostninger sænker barren for, hvornår din pensionsopsparing vil begynde at vokse over tid” lyder det fra Jesper Rangvid.

Prisen for administration 2019. Kilde: Finanstilsynet

En opgørelse over administrationsomkostninger hos danske pensionsselskaber foretaget af Finanstilsynet viser, at kunder hos Topdanmark i 2019 betalte godt 3.000kr for at få administreret deres pensionsopsparing. Til sammenligning ligger disse omkostninger på omkring 1.000kr hos Velliv. Kunder hos Topdanmark betaler altså tre gange så meget for at få administreret deres pensionsopsparing. Disse omkostninger trækkes typisk fra kundens pensionsopsparing og ser man på det over en længere årrække er det derfor ikke helt ligemeget hvor høje administrationsomkostninger man har hos sit pensionsselskab.

Restgruppen til undsætning

For at løse udfordringen omkring de underservicerede 300.000 danskere, som også kaldes “restgruppen” har Grandhood indgået et stort partnerskab med Velliv. Et partnerskab, som skal sikre at selvstændige, freelancere og alle ansatte i mindre virksomheder får lige adgang til en fleksibel, frivillig og billig pensionsordning. Det er nemlig, i vores optik, helt essentielt, at netop denne gruppe af professionelle, som på mange måder repræsenterer fremtidens arbejdsmarked, ikke snydes for at opnå økonomisk stabilitet og sikkerhed når de går på pension.

"Grandhoods løsninger retter sig ikke mindst mod selvstændige og andre mindre virksomheder, hvor mange i dag ikke sparer tilstrækkeligt op til pension og derved ikke får sikret sig en tilstrækkelig indkomst under pensionering,"​ Lyder det fra Jesper Rangvid, som fortsætter: "Grandhoods og Vellivs samarbejde medvirker derfor til at løse en del af 'restgruppeudfordringen' i det danske pensionssystem."

Der er flere selskaber i markedet som forsøger at lave et pensionsprodukt rettet mod bl.a. selvstændige og freelancere, så snart kan netop disse mennesker, se frem til at have en betydeligt større produktpalette at vælge fra. Det er dog vigtigt, at man holder tungen lige i munden når man sammenligner på tværs - det er nemlig meget forskelligt, hvordan de enkelte pensionsselskaber opgør deres omkostninger og gebyrer.

For at gøre det mest enkelt og overskueligt har vi hos Grandhood altid været utrolig transparente omkring vores prisstruktur. Det koster medarbejderen enten 49 kr eller 59 kr pr. måned, afhængigt af om man er på vores All Inclusive ordning eller vores Mix’n’Match ordning, og vælger man et rent indeksforvaltet investeringsprodukt er det altid til under 1% i ÅOP - og sådan bliver det ved med at være. That’s it! Ikke så meget pjat!

← Tilbage til blog oversigt

“Kvinders pensionsformue er mindre end mænds. Det gap vil vi gøre vores for at lukke.”

Mie Ejdrup

Co-Founder & CCO

Finematter logo I hvid i .webp format Finematter er kunde hos Grandhood
Læs historie  →

Gratis e-bog

Bogen du ville ønske, du havde læst noget før.

Forsiden på Grandhoods e-bog med de syv mest oversete fordele ved firmapension 2023

Firmapension kan være svært, men det behøver det ikke være. Derimod er det faktisk ret fedt. Det har vi skrevet en e-bog om.

Læs den, og bliv klædt på til at vælge firmapension.

Download gratis e-bog
Forsiden på Grandhoods e-bog med de syv mest oversete fordele ved firmapension 2024