Forstå pension

Pension kan være svært. Men det behøver det ikke være. I hvert fald ikke hos Grandhood. For pension behøver ikke blive talt i kancellisprog, fremmedord eller bare straight up corporate bullshit. Ikke hos Grandhood.
Så i det følgende vil vi prøve at gøre dig klogere på, hvad en pensionsordning er, hvad den består af og de skattefordele, der følger med en pensionsordning. Og det i et sprog du rent faktisk kan holde ud at læse. Vi starter med at give dig et overblik, inden vi dykker ned i de forskellige områder.

“Kvinders pensionsformue er mindre end mænds. Det gap vil vi gøre vores for at lukke.”

Mie Ejdrup

Co-Founder & CCO

Finematter logo I hvid i .webp format Finematter er kunde hos Grandhood
Læs historie  →

Pensionens hurtige overblik

Privat- eller firmaordning

Union

Din pensionsordning kan enten være på privat- eller firmavilkår. Her snakker vi lidt om de skattefordele, der følger med din pension.

Spring direkte videre her for at læse →

Forsikringer: Den første halvdel af din pensionsordning

Union

Der er knyttet en række forsikringer til din pension, som dækker dig og dit ve og vel. De kaldes for sundheds- og ulykkesforsikringer.

Hos Grandhood tilbyder vi som standard fem forsikringer:

 • Sundhedsforskring
 • Livsforsikring
 • Tab af erhvervsevne forsikring
 • Fritagelse for indbetaling
 • Visse kritiske sygdomme

Spring direkte videre her for at læse →

Opsparing: Den anden halvdel af den pension

Union

Vi har to offentlige:

 • Folkepension
 • ATP

Derudover kan du spare op til din alderdom gennem forskellige opsparingsformer:

 • Ratepension
 • Livrente
 • Kapitalpension
 • Alderspension

Spring direkte videre her for at læse →

Hvad er en pensionsordning, og hvad består den af?

Alright. Inden du løber skrigende væk i kedsomhed, vil vi bare lige sige, at det nok skal blive mere spændende (eller i hvert mindre kedeligt, hvis du er en glasset-er-halvt-tomt-person) end den ellers noget tørre overskrift. Med det på plads, springer vi hovedkulds ud i det.

En pensionsordning består af to elementer: din pensionsopsparing og forsikringer. Ja, du læste helt rigtigt; forsikringer. Men ikke forsikring af dit hus eller bil, men af dig og dit ve og vel.
De fleste tror - helt forståeligt - at pension kun er opsparing, men forsikringerne der er tilknyttet din pension, er faktisk en ret væsentlig del af din ordning. Men det vender vi kraftigt tilbage til. (Cliffhanger intended, men der kunne man som skribent altså godt ønske sig noget mere fra materialet)

Først skal vi omkring det faktum, at en pensionsordning enten kan være en privat pension eller en firmapension. Hos Grandhood laver vi firmapension. Den private pensionsordning er en, du typisk vil tegne i din bank eller hos et kommercielt pensionsselskab. Modsat er en firmapension en ordning, du har gennem din arbejdsplads, som har lavet en aftale med et pensionsselskab som for eksempel Grandhood.

Der er to ret væsentlige forskelle på en privat- og en firmaordning. Den første handler om skat. Man har nemlig fra politisk side bestemt, at der skal være nogle ret markante skattefordele ved pension - modsat hvis du bare sætter penge ind på en almindelig bankkonto eller selv investerer i aktier. Du får nemlig fradrag fra det, du indbetaler til din pension - med andre ord, de penge du indbetaler, betaler du ikke skat af.

Men det fungerer forskelligt, hvad enten det er en privat ordning eller en firmaordning. Ved den private ordning, skal du, på din selvangivelse, selv oplyse, hvor meget du indbetaler til din pension og får så fradrag for det efterfølgende. Ved en firmapension skal du ikke selv gøre noget. Her indbetaler du nemlig til din pension direkte af din løn, inden du betaler skat, og det er samtidig dit pensionsselskab, der står for din skatterapportering. Nemt.

Den anden ret væsentlige forskel handler om forsikringerne. De forsikringer, der er tilknyttet pension hedder sundheds- og ulykkesforsikringer, og er som sagt forsikring af dig samt dit ve og vel. Her er der en ret markant prisforskel på, om de tegnes gennem en privat ordning eller gennem en firmapension. Typisk vil de nemlig kun koste cirka det halve, hvis det er gennem en firmapension. Der er altså penge at spare her.

Forsikringer… a hva’ for noget?

Det bringer os videre til det, vi har lovet at vende (kraftigt) tilbage til, nemlig de der forsikringer. Mange forbinder, som tidligere beskrevet, kun pension med opsparing til den dag, de trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Men forsikringerne udgør en væsentlig del af din pension.

Faktisk vil vi gå så langt som at sige, at betydningen er cirka 50/50 mellem forsikringerne og opsparingen. Det vil vi, fordi det er nogle af de vigtigste forsikringer i dit liv. Nogle vil sågar sige, at skal du kun have en eneste forsikring i dit liv, skal det være en tab af erhvervsevneforsikring, ofte bare kaldet TAE. Det er formentlig også den dyreste forsikring, du kommer til at have i dit liv. At prisen er høj, kan man jo tolke som, at forsikringen er vigtig. Og det er den uden tvivl, men det bunder også i, at kommer forsikringen til udbetaling, er der tale om mange penge, der bliver sendt i din retning. Den dækker nemlig din løn, hvis du ikke selv er i stand til at arbejde.

Her skal vi måske for god ordens skyld nævne, at tegner du en tab af erhvervsevneforsikring gennem Grandhood, tjener vi ikke noget på det. Bare lige for at få den af vejen. Hvad en tab af erhvervsevnsforsikring dækker over, kommer vi ikke nærmere ind på her, men du kan læse mere om det på vores forsikringsside.

Læs mere om forsikringer →

Det vi dog kommer nærmere ind på, er, at du også får skattefradrag på flere af forsikringerne. Man kan dele forsikringerne tilknyttet firmapension op i to grupper, når det kommer til skat. For den ene gruppe af forsikringerne betaler du ikke skat, når du betaler for din forsikring (noget der på fagsprog hedder noget så lækkert som forsikringspræmie, selvom det jo ikke just er en præmie for dig), til gengæld betaler du så skat af din erstatning, hvis forsikringen kommer til udbetaling. For den anden gruppe, fungerer det den anden vej rundt. Her betaler du skat af forsikringens pris (det var den præmie, der ikke var en præmie), til gengæld er din erstatning så skattefri, hvis forsikringen kommer til udbetaling.

Skattefradrag og forsikringer. Sexet, ikke? Måske ikke lige det du behøver at vide for at forstå pension på et grundlæggende niveau. Men nu ved du det. Så kom ikke her og sig, at vi ikke kommer grundigt rundt om hele emnet. Vi håber ikke, at det har kedet dig alt for meget. Men du kan i hvert fald ikke beskylde os for at snakke kancellisprog. For bare fordi det skal være fagligt, behøver det ikke være kedeligt (Ja, resten af pensionsbranchen, det er jer vi kigger på).

De forskellige former for pensionsopsparinger

Okay. Nu ramte du en af de der tørre overskrifter igen. Det skal nok blive bedre. We promise.

Vi lægger hårdt fra land igen. Ligesom der findes forskellige typer af pensionsordninger, som vi har været omkring, findes der også forskellige typer af opsparinger. Og allerede nu, kan vi løfte sløret for at vi skal runde seks styks. De første to, Folkepension og ATP, er offentlige, mens de sidste fire er nogle, du kan have gennem en privat pensionsordning eller gennem din firmapension, nemlig ratepension, livrente, alderspension og kapitalpension.

Alderspension

Alderspensionen er afløseren for kapitalpension. Med en aldersopsparing kan du vælge at få hele din opsparing udbetalt på én gang eller du kan vælge at dele udbetalingen op. Reglerne for indbetaling er anderledes for alderspension end for en ratepension og en livrente.

Læs mere

ATP

ATP står for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og er som navnet antyder et tillæg til din pension. ATP er politisk bestemt obligatorisk for næsten alle lønmodtager i Danmark. Den bliver automatisk udbetalt, hvis du er bosat i Danmark og har en NemKonto.

Læs mere

Folkepension

ATP står for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og er som navnet antyder et tillæg til din pension. ATP er politisk bestemt obligatorisk for næsten alle lønmodtager i Danmark. Den bliver automatisk udbetalt, hvis du er bosat i Danmark og har en NemKonto.

Læs mere

Kapitalpension

I dag er det ikke længere muligt at oprette en kapitalpension. Men har du en kapitalpension stående, kan du, som noget særligt, vælge at få hele opsparingen udbetalt på én gang, eller du kan vælge at dele udbetalingen op.

Læs mere

Livsvarig livrente

Livrenten er en privat pensions-opsparing, som du selv betaler ind til. Livrenten udbetales i månedlige udbetalinger, lige så længe du lever.
Måske kender du den også som livsvarig pension.

Læs mere

Ratepension

Ratepensionen er den mest almindelige pensionsoparing. Det er en privat opsparing, som du selv betaler ind til, på enten private- eller firmavilkår. Ratepension udbetales i faste månedlige over en periode på mellem 10-30 år, som du selv vælger.

Læs mere