ATP

Eller Arbejdsmarkedets Tillægspension som ATP står for. Men hvad er det?Det er som navnet siger tillæg eller supplement til din pension, som stort set alle danskere er dækket af, så vi alle har lidt mere at leve for, når vi når den tredje alder. Og modsat folkepension bliver ATP ubetalt automatisk, hvis du er bosat i Danmark og har en NemKonto, hvilket de fleste danskere har i dag.

Det er politisk bestemt, at man som lønmodtager skal indbetale en del af sin løn til ATP, medmindre man er selvstændig erhvervsdrivende, er på efterløn, eller modtager enten overgangsydelse, fleksydelse, førtidspension (tilkendt før 1. januar 2003) eller delpension - i så fald er det frivilligt, om man vil indbetale til ATP.

Læs mere om de forskellige pensionsopsparinger.

Alderspension

Alderspensionen er afløseren for kapitalpension. Med en aldersopsparing kan du vælge at få hele din opsparing udbetalt på én gang eller du kan vælge at dele udbetalingen op. Reglerne for indbetaling er anderledes for alderspension end for en ratepension og en livrente.

Læs mere

Folkepension

ATP står for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og er som navnet antyder et tillæg til din pension. ATP er politisk bestemt obligatorisk for næsten alle lønmodtager i Danmark. Den bliver automatisk udbetalt, hvis du er bosat i Danmark og har en NemKonto.

Læs mere

Kapitalpension

I dag er det ikke længere muligt at oprette en kapitalpension. Men har du en kapitalpension stående, kan du, som noget særligt, vælge at få hele opsparingen udbetalt på én gang, eller du kan vælge at dele udbetalingen op.

Læs mere

Livsvarig livrente

Livrenten er en privat pensions-opsparing, som du selv betaler ind til. Livrenten udbetales i månedlige udbetalinger, lige så længe du lever.
Måske kender du den også som livsvarig pension.

Læs mere

Ratepension

Ratepensionen er den mest almindelige pensionsoparing. Det er en privat opsparing, som du selv betaler ind til, på enten private- eller firmavilkår. Ratepension udbetales i faste månedlige over en periode på mellem 10-30 år, som du selv vælger.

Læs mere

“Grandhood tænker pension ud af boksen. Deres innovative og digitale pensionsløsning er et godt eksempel på, at pension rent faktisk kan gøres nemt, hurtigt og enkelt.”

Anders Hartmann

CEO & Founder

Nord Investments logo I hvid i .webp format Nord Investements er kunde hos Grandhood
Læs historie  →

Gratis e-bog

Bogen du ville ønske, du havde læst noget før.

Download gratis e-bog
Forsiden på Grandhoods e-bog med de syv mest oversete fordele ved firmapension 2023

+100 års erfaring i ryggen

Vi har bygget morgendagens pensionsløsning med Velliv i ryggen. Velliv er Danmarks tredjestørste pensionsselskab og 100% kundeejet.


Når du har pension hos Grandhood, har du pension hos Velliv.

Pensionselskabet Vellivs logo i grå i .svg format