Folkepension

Den her kender du: Folkepensionen. Det er en social ydelse fra det offentlige, du kan søge om at modtage, når du når din folkepensionsalder. Din folkepensionsalder afhænger af, hvornår du er født, det er derfor ikke den samme alder for alle. Den er nemlig blevet opjusteret over en årrække, for at holde danskerne længere på arbejdsmarkedet.

Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg, der ændrer sig alt efter om du er enlig, om du er gift eller bor sammen med en partner. I 2023 er grundbeløbet på 6.694 kr. Tillægget er på maks 7.745 kr., hvis du er enlig, og hvis du er gift eller bor sammen med en partner, er det maksimalt 3.963 kr.

For at få ret til at modtage folkepension, skal du være dansk statsborger, have fast bopæl i Danmark og have boet mindst tre år i Danmark, fra den dag du fyldte 15. Du modtager den dog ikke automatisk, som det tidligere var tilfældet, i dag skal du nemlig selv sørge for at søge om folkepension, når du når din pensionsalder.

Læs mere om de forskellige pensionsopsparinger.

Alderspension

Alderspensionen er afløseren for kapitalpension. Med en aldersopsparing kan du vælge at få hele din opsparing udbetalt på én gang eller du kan vælge at dele udbetalingen op. Reglerne for indbetaling er anderledes for alderspension end for en ratepension og en livrente.

Læs mere

ATP

ATP står for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og er som navnet antyder et tillæg til din pension. ATP er politisk bestemt obligatorisk for næsten alle lønmodtager i Danmark. Den bliver automatisk udbetalt, hvis du er bosat i Danmark og har en NemKonto.

Læs mere

Kapitalpension

I dag er det ikke længere muligt at oprette en kapitalpension. Men har du en kapitalpension stående, kan du, som noget særligt, vælge at få hele opsparingen udbetalt på én gang, eller du kan vælge at dele udbetalingen op.

Læs mere

Livsvarig livrente

Livrenten er en privat pensions-opsparing, som du selv betaler ind til. Livrenten udbetales i månedlige udbetalinger, lige så længe du lever.
Måske kender du den også som livsvarig pension.

Læs mere

Ratepension

Ratepensionen er den mest almindelige pensionsoparing. Det er en privat opsparing, som du selv betaler ind til, på enten private- eller firmavilkår. Ratepension udbetales i faste månedlige over en periode på mellem 10-30 år, som du selv vælger.

Læs mere

“Vores mål er at skabe en arbejdsplads, hvor folk glæder sig til at komme på arbejde.”

Mads Koch Petersen

Co-founder & COO

Messy Weekend logo I hvid i .webp format Messy Weekend er kunde hos GrandhoodLæs historie  →

Gratis e-bog

Bogen du ville ønske, du havde læst noget før.

Download gratis e-bog
Forsiden på Grandhoods e-bog med de syv mest oversete fordele ved firmapension 2023