Ratepension

Ratepensionen er en privat pensionsopsparing, du selv betaler ind til, på enten private- eller firmavilkår (hvad det er, kan du læse om her). Og de skattefordele, der er nævnt i samme afsnit, gælder også her.
Du kan nemlig få fuldt fradrag for det, du indbetaler, men kun op til en bestemt grænse - eller loft. For ved ratepension har vi det, der kaldes et rateloft eller ratemax. Altså hvor meget du må indbetale og stadig få fuldt fradrag. I 2023 må du indbetale 60.900,- til fuldt fradrag. Indbetaler du mere end det, skal du betale skat af det.

Fordi du, som udgangspunkt, ikke skal betale skat af det, du indbetaler, skal du betale skat af udbetalingen. Helt almindelig indkomstskat - altså det samme som du betaler af din løn. Du kan samtidig selv vælge, hvor lang tid udbetalingen skal strække sig over indenfor en periode på mellem 10 og 30 år. Det er derfor givet, at jo kortere udbetalingsperiode, du vælger, jo større udbetalinger vil du få hver måned, og omvendt, jo længere periode, jo mindre udbetalinger, da beløbet skal strækkes over længere tid. Men du vælger selv, hvordan du vælger at skære kagen.

Læs mere om de forskellige pensionsopsparinger.

Alderspension

Alderspensionen er afløseren for kapitalpension. Med en aldersopsparing kan du vælge at få hele din opsparing udbetalt på én gang eller du kan vælge at dele udbetalingen op. Reglerne for indbetaling er anderledes for alderspension end for en ratepension og en livrente.

Læs mere

ATP

ATP står for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og er som navnet antyder et tillæg til din pension. ATP er politisk bestemt obligatorisk for næsten alle lønmodtager i Danmark. Den bliver automatisk udbetalt, hvis du er bosat i Danmark og har en NemKonto.

Læs mere

Folkepension

ATP står for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og er som navnet antyder et tillæg til din pension. ATP er politisk bestemt obligatorisk for næsten alle lønmodtager i Danmark. Den bliver automatisk udbetalt, hvis du er bosat i Danmark og har en NemKonto.

Læs mere

Kapitalpension

I dag er det ikke længere muligt at oprette en kapitalpension. Men har du en kapitalpension stående, kan du, som noget særligt, vælge at få hele opsparingen udbetalt på én gang, eller du kan vælge at dele udbetalingen op.

Læs mere

Livsvarig livrente

Livrenten er en privat pensions-opsparing, som du selv betaler ind til. Livrenten udbetales i månedlige udbetalinger, lige så længe du lever.
Måske kender du den også som livsvarig pension.

Læs mere

“Vores mål er at skabe en arbejdsplads, hvor folk glæder sig til at komme på arbejde.”

Mads Koch Petersen

Co-founder & COO

Messy Weekend logo I hvid i .webp format Messy Weekend er kunde hos GrandhoodLæs historie  →

Gratis e-bog

Bogen du ville ønske, du havde læst noget før.

Forsiden på Grandhoods e-bog med de syv mest oversete fordele ved firmapension 2023

Firmapension kan være svært, men det behøver det ikke være. Derimod er det faktisk ret fedt. Det har vi skrevet en e-bog om.

Læs den, og bliv klædt på til at vælge firmapension.

Download gratis e-bog
Forsiden på Grandhoods e-bog med de syv mest oversete fordele ved firmapension 2023

+100 års erfaring i ryggen

Vi har bygget morgendagens pensionsløsning med Velliv i ryggen. Velliv er Danmarks tredjestørste pensionsselskab og 100% kundeejet.


Når du har pension hos Grandhood, har du pension hos Velliv.

Pensionselskabet Vellivs logo i grå i .svg format