Forsikring ved tab af erhvervsevne

Én af de vigtigste forsikringer at tegne er uden tvivl forsikring ved tab af erhvervsevne. Skulle du opleve et slemt uheld eller blive ramt af en sygdom, der gør dig ude af stand til at varetage dine almindelige arbejdsopgaver, har du brug for et økonomisk sikkerhedsnet, der kan gribe dig.

Ellers risikerer du at få omvæltet hele din og din families økonomiske tilværelse — såvel som din fysiske/psykiske tilværelse.

Derfor anbefaler vi alle vores kunder at tegne en tab af erhvervsevne-forsikring. Du kan tjekke, om du allerede er dækket af en tab af erhvervsevne-forsikring hos PensionsInfo.

Læs om vores forsikringer →

Hvad dækker en tab af erhvervsevne forsikring?

Dækning ved nedsat erhvervsevne hjælper dig, hvis du bliver alvorligt syg eller kommer ud for en ulykke, som betyder, at du mister evnen til at passe dit arbejde. Det er selskabsbestemt, hvorvidt du skal have mistet minimum ½ eller ⅔ af din arbejdsevne.

Forsikringen sikrer dig en fast månedlig indtægt, som du kan leve for. Dækningen justeres automatisk ved lønstigninger, sådan at din samlede udbetaling fra forsikringen samt evt. offentlige ydelser tilsammen har et passende niveau.

Hvad er prisen på en tab af erhvervsevne forsikring?

Gennem Grandhood og Velliv får du adgang til attraktive priser på forsikringer. Der er forskellige prisklasser afhængigt af, hvilket arbejde du beskæftiger dig med, og hvor meget du tjener.

Book et digitalt turbomøde med os og bliv klogere på vores priser.

Book en snak

Hvor meget er udbetalingen på for tab af erhvervsevne forsikring?

Du vil typisk få udbetalt et beløb, så din samlede indkomst svarer til din løn før skaden/uheldet. Det hedder med andre ord, at du får godtgjort dit konkrete indtægtstab.

Fik du fx 30.000 kr. i løn om måneden, og falder denne indtægt til 18.000 kr. efter tab af erhvervsevne, vil forsikringen udbetale 12.000 kr. i alt om måneden. Når du får udbetalt offentlige ydelser som førtidspension, ressourceforløbsydelse eller lignende vil forsikringen bliver betalt på af toppen af det.

Dette gælder dog kun, såfremt du har været tilmeldt den rette indbetaling (se skemaerne i tidligere afsnit).

Det samlede beløb du kan modtage fra tab af erhvervsevne-forsikringen, kan dog aldrig overstige den dækning, du har i din pensionsordning.

Hvornår kan du få udbetalt din tab af erhvervsevne-forsikring?

Der er en karensperiode på 3 måneder fra din første sygedag, plus indeværende måned.

Får du nedsat din arbejdsevne ved et uheld d. 15. marts, kan du dermed modtage din første udbetaling fra forsikringen d. 1. juli.

I karensperioden er du fortsat forpligtet til at indbetale til forsikringen. Det samme gælder for din pensionsordning. Fritagelsen for at indbetale til forsikringer og pensionsordninger er også kendt som præmiefritagelse, og dækker dit pensionsbidrag.

Hvis du har yderligere spørgsmål til tab af erhvervsevne-forsikringer kan du altid kontakte os på: +45 71 74 74 77 eller hello@grandhood.dk.

Mere om Grandhood →

Læs og tag stilling i ro og mag

Hent vores brochure og læs videre om firmapension i ro og mag. Når du trykker næste får du tilsendt vores brochure til din arbejdsmail.

Grandhood_Grøn_Investering_Brochure