Forstå de forskellige pensionsopsparinger

Pensionsopsparing er en meget vigtig opsparing, der skal sikre dig et godt og økonomisk trygt liv, når du engang går på pension. Idéen er meget simpel. Sæt penge til side i dag, hvor du kan arbejde, så du har noget på kistebunden, når du engang ikke kan arbejde længere.

Lær om pensionsordningerne

Men de mange former for pensionsordninger har mildest talt gjort det til en uoverskuelig jungle af muligheder.
Hvordan sikrer du dig bedst? Hvilke opsparinger skal du vælge?

Det bliver du klogere på i dette indlæg, hvor vi gennemgår:

 • Hvad er en pensionsopsparing?
 • Folkepension
 • ATP
 • Ratepension
 • Livrente
 • Kapitalpension
 • Alderspension/Aldersforsikring/
  Aldersopsparing

Forskellige former for pensionsopsparing og pensionsordninger

Du får her en gennemgang af de forskellige slags pensionsopsparinger. Du kan evt. også læse mere om arbejdsmarkedspension her. Ydelsen kan dog blive nedjusteret alt efter, hvor mange penge du tjener, når du skal modtage dem.

Hvad er en Pensionsopsparing?

En pensionsopsparing er en opsparing hos et pensionsselskab. Du kunne i teorien selv spare pengene op på en bankkonto, og dermed gemme dem til alderdommen. Det smarte ved pensionsselskaber er dog, at de investerer dine penge videre i lukrative værdipapirer såsom aktier og obligationer.

På den måde sættes dine penge “i arbejde”, og du kan dermed forvente, at opsparingen løbende vil vokse på grund af positivt afkast på investeringerne.

Derimod vil dine penge på en privat bankkonto “stå stille”, og du vil derfor ikke nyde godt af samme økonomiske vækst. Samtidig skal du tage højde for inflation, der kort sagt betyder, at dine penge i gennemsnit mister 2% af sin værdi om året.

Eksempel: Dine 100 kr. på en bankkonto vil efter et år reelt set være 98 kr. værd grundet inflation. Året efter er de 96 kr. værd, og så fremdeles.

Hele idéen med en pensionsopsparing er således, at dine 100 kr. årligt stiger i værdi som følge af positive afkast.

Grandhood tilbyder pensionsprodukter gennem Velliv, hvor vores kunder fx oplevede positive afkast på helt op til 25,7% i løbet af 2019.

Dermed ville dine 100 kr. hos os potentielt set være vokset til 125,7 kr., frem for at falde til 98 kr.

At sætte penge ind på en pensionsopsparing er derfor et meget simpelt valg.
Det bliver straks mere kompliceret, når man skal vælge hvilken slags pension.

Se vores produkter →

Folkepension

Folkepensionen er en offentlig pension. Det betyder, at du som dansk statsborger har ret til folkepension. Du skal have været dansk statsborger i minimum 3 år (i tidsperioden mellem dit 15. fødselsår og din folkepensionsalder).

Grundbeløbet for folkepensionen er i 2021 på 6.518 kr. om måneden før skat.

Du skal ikke indbetale nogle penge til denne pension for at kunne modtage den. Det er din ret som dansk statsborger at modtage denne ydelse.

Ydelsen kan dog blive nedjusteret alt efter, hvor mange penge du tjener, når du skal modtage dem.

ATP

ATP står for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og er en privat pensionsopsparing. Pensionsordningen blev oprettet i 1964 med det formål at supplere folkepensionen, så vi alle har lidt mere at leve for, når vi når den tredje alder.

Indbetaling til ATP sker automatisk og fremgår af din lønseddel, såfremt du:

 • Er fyldt 16 år
 • Modtager løn
 • Arbejder i Danmark eller er ansat af en dansk arbejdsgiver
 • Arbejder mere end 9 timer om ugen

Ratepension

Ratepension er den mest almindelige form for privat pensionsopsparing udover ATP. Du får pengene udbetalt i rater hver måned eller hvert kvartal i en bestemt årrække; 10-30 år alt afhængigt af, hvad du vælger.

En ratepension er  desuden et godt og fleksibelt valg, da du senere hen kan vælge at omlægge den til en livrente, hvor andre vilkår gælder.

Du kan maksimalt indbetale 58.500 kr. om året til din ratepension. Ratepensionen er desuden fradragsberettiget, hvorfor ratepension især er et klogt valg, hvis du betaler topskat.

Udbetalinger for ratepensionen er skattepligtige og beskattes som almindelig personskat. Det er særligt fordelagtigt for dig, som betaler topskat, da du på den måde vil betale mindre i skat i sidste ende. Samtidig er indbetalingerne fradragsberettiget.

Livrente

En livrente vil give dig en fast månedlig udbetaling resten af livet som pensionist. Livrenten er den eneste pensionsopsparing, der ikke har en øvre grænse.

Indbetalinger til livrente kan trækkes fra din personlige indkomst, hvilket er interessant for dig, som betaler topskat.

Vil du fx gerne indbetale mere end 58.500 kr. om året til din ratepension, kan du derfor overveje at sætte det overskydende beløb ind på en livrente.

Udbetalinger for livrenten er skattepligtige og beskattes som personskat, mens indbetalingerne er fradragsberettiget.

Kapitalpension

Siden 2013 har det ikke længere været muligt at indbetale eller oprette kapitalpensioner. Mange har dog stadig kapitalpensioner stående, hvorfor de er relevante at berøre. Hele beløbet for en kapitalpension udbetales på én gang, som du kan aktivere fra 5 år før din folkepensionsalder.

Du kan også vælge at få udbetalt pengene over flere gange. Nu hvor man ikke længere kan oprette en kapitalpension, vælger mange i stedet en aldersopsparing, som står beskrevet nedenfor. Udbetalinger for kapitalpension er skattepligtige.

Alderspension/
Aldersforsikring/
Aldersopsparing

Alderspension regnes for at være kapitalpensionens afløser. Alderspension, der også kaldes aldersforsikring og aldersopsparing, fungerer  på mange måder som en kapitalpension. Du får nemlig ingen fradrag for indbetalinger.

Med en alderspension kan du få hele beløbet udbetalt på én gang, eller over flere måneder.

Hovedforskellen er til gengæld, at udbetalinger ikke er skattepligtige. I stedet skal du løbende betale en afkastskat (PAL-skat) på pensionen svarende til 15,3%.

Du kan maksimalt indbetale 5.400 kr. om året (2021) til en alderspension. Hvis der er 5 år til din folkepensionsalder, kan du indbetale 52.400 kr. om året (2021) i stedet.

Mere om Grandhood →