Pension for selvstændige gjort simpelt med Grandhood

“13 pct. selvstændige har ingen pensionsopsparing, og ifølge ny rundspørge, om pension for selvstændige, har mange ingen planer om at spare op. Det handler om at leve livet, siger iværksætterpar”. Sådan lyder det i en artikel bragt i Børsen.

Det handler nemlig lige præcist om at leve livet, hele livet vel og mærke. Fordi når man som 60 årig går ind i den tredje alder og kan se frem til i gennemsnit 20 år på pension, også når man kommer som selvstændig, så ser fremtidsudsigterne knap så sjove ud med en pensionsopsparing på 0 kr. Derfor kan du her blive klogere på hvorfor pension for selvstændige er yderst vigtigt!

Overvejer du at komme i gang med firmapension? Book et digitalt turbomøde med os og bliv klogere på vores produkter.

Book en snak

Pension for selvstændige er vigtigt at fokusere på

Når man står som selvstændig i egen virksomhed, som skal driftes og vækstes, så kræver det en masse tid og penge og derfor tænker mange selvstændige ikke over pensionen, da det simpelthen ikke prioriteres.

Men ligeså vel man som selvstændig vil investere i sin egen virksomhed, så bør man også investere i sit fremtidige jeg og derved skabe de bedste forudsætninger for en tryg alderdom uden de store økonomiske bekymringer. På denne måde putter du nemlig ikke alle æg i en kurv, i dette tilfælde din virksomhed.

Dette er en massiv fordel, fordi hvis din personligt ejede virksomhed går konkurs så risikerer du at miste alt i virksomheden såvel som på privatsiden og har du husket at spare op til pension, så står du altså bedre stillet til din tredje alder.

Hos Grandhood er vi netop på en mission om at skabe verdens første 100% digitale pension for selvstændige og små virksomheder og derved gøre pensionopsparingen nem, billig og digital for selvstændige og små virksomheder, som desværre alt for ofte ikke passer ind i de store pensionsselskabers rigide og obligatoriske firmapensionsordninger.

“Vi ville undgå lange fysiske møder med en pensionsrådgiver”

Rasmus Mathias Holm

Creative Director

Læs historie  →

Priser på pension for selvstændige

For at gøre det enkelt og overskueligt for ansatte i små og mellemstore virksomheder, har vi hos Grandhood altid været transparente om vores priser. På den måde kan du have tryghed i hverdagen og bruge energien på dit arbejde i stedet.

Det koster kun medarbejderen enten 75 kr. eller 49 kr. pr. måned, afhængigt af om man er på vores All Inclusive ordning eller vores Mix’n’Match ordning. Og vælger man et rent indeksforvaltet investeringsprodukt er det altid til under 1% i ÅOP - og sådan bliver det ved med at være.

Og ÅOP er netop én af de vigtigste faktorer, du skal have for øje, når du vælger pensionsselskab. Administrationsomkostninger varierer nemlig meget fra selskab til selskab.

Kunder hos Topdanmark betalte i 2019 godt 3.000 kr. i administrationsomkostninger. Til sammenligning betalte kunder hos Velliv blot 1.000 kr. i samme periode. Det viser tal fra Finanstilsynet.

Pengene trækkes fra pensionsopsparingen, og kan på sigt have stor betydning for din endelige pension. Det er derfor vigtigt, at du medtænker dette i din pensionsplan.

Et andet vigtigt element i din pensionsplan er naturligvis mængden af penge, du er villig til at sætte til side. Er du i tvivl om, hvor meget du skal sætte til side om måneden? Læs mere om, hvor meget du skal spare op i pension her.

Se vores priser →

Stor valgfrihed af pension som selvstændig

Så når det kommer til pension for selvstændige, så er der altså en lang række fordele ved at spare op til pension frem for at lade hele overskuddet stå i din virksomhed:

1. At få en pensionsløsning giver dig mulighed for mere aktiv investeringspleje af din opsparing.

2. En opsparing på en pensionsordning er kreditorbeskyttet.

3. Med en pensionsopsparing opnår du uafhængighed af din virksomheds værdi, når du går på pension.

Problemet og løsningen hvad angår pension for selvstændige

Problemet der synes at være for selvstændige når det kommer til pensionsopsparingen er, at størstedelen har en yderst svingende indkomst, hvor der nogle måneder eller år kan være mange penge til rådighed for indbetaling til en pensionsopsparing og andre år kan situationen være helt anderledes. Og i og med at man som selvstændig som regel ikke er underlagt en arbejdsmarkedspensions og derved ikke sparer automatisk op, så er det op til den individuelle at sætte sig ind i det komplekse pensionssystem.

Men heldigvis er pension for selvstændige ikke så besværligt som de fleste går og tror. Lad os prøve at tage et kig på følgende eksempel:

Lad os antage at du som selvstændig sparer 100 kr. op hver måned i 35 år, så ender du med en samlet opsparing på 141.745 kr. (forudsat et gennemsnitligt årligt investeringsafkast på 6%). Lad os antage at du så øger den månedlige opsparing til 2.000 kr., bliver resultatet et imponerende beløb på lidt over 2,8 millioner kr. Hvad kan du lære af dette?

Først og fremmest viser eksemplet bare, at det nytter altså noget, selvom du sparer meget små beløb op, når bare du sparer op over lang tid.

"At være selvstændig er en udfordrende opgave, og der er mange ting at tage højde for, når man driver sin egen virksomhed. En af de vigtigste ting, som mange selvstændige overser, er opsparing til deres pension. Selvstændige har historisk ikke haft adgang til samme fordele som ansatte, når det kommer til pensionsordninger, det er det Grandhood er sat i verden for at hjælpe med."

Pension for selvstændige med Grandhood

Vi håber, at du med denne blog omkring hvorfor pension for selvstændige er vigtigt at fokusere på, er blevet lidt klogere på hvorfor du bør oprette din pensionsopsparing i dag. Hvis du ligesom tusindvis af andre selvstændige står uden en pensionsopsparing i dag, så kan Grandhood hjælpe dig med at komme i gang med vores digitale app-baserede pension for selvstændige der er gjort enkel, digital, billigere og med mulighed for gode investeringsafkast.

Læs også vores 3 bedste trin til at få en ordentlig pensionsopsparing, hvis du vil blive klogere på hvordan man opretter en pensionsopsparing samt vores 3 simple trin til at oprette en firmapensionsordning.

Mere om Grandhood →

Investér som du vil.

Okay. Det du skal til at læse nu, synes 9 ud af 10 er ret tørt, men det er også ret vigtigt. Så gør dig selv en tjeneste og hæng på lidt endnu. Vi lover at gøre det kort og tale i et sprog, du forstår.

Hos Grandhood har vi tre investeringsprodukter, du kan vælge imellem. De hedder Index, Aftryk og Aktiv. De har deres ligheder, men også nogle væsentlige forskelle. En af deres ligheder er, at de alle er ansvarligt investeret. Det betyder, at du ikke investerer i virksomheder, der producerer ulovlige våben, laver skatteunddragelse eller udvinder kul og oliesand. Deres forskelligheder ridser vi kort op nedenfor. Har du efterfølgende brug for at læse mere, kan du selvfølgelig også det.

Tre forskellige produkter.
Samme ansvarlige profil.

Aktiv

Traditionel investering

Aktiv er et investeringsprodukt, der bliver aktivt forvaltet, og dermed bygger det på den traditionelle måde at investere pensionsopsparinger på. At investeringerne er aktivt forvaltet betyder, at der hele tiden bliver holdt øje med markedet, så skulle der opstå nye muligheder, som kan give et højere afkast, vil din pensionsopsparing hurtigt kunne blive investeret heri.

Læs mere

Aftryk

Det bæredygtige valg

Aftryk er vores bæredygtige investeringsprodukt. Det er for dig, der gerne vil hjælpe den bæredygtige udvikling. Her er alle investeringerne ESG-screenet, og det betyder, at vi fravælger investering i fossile brændsler, tobak, alkohol, våben, spil og pornografi. Det betyder også, at du opnår en markant CO2 reduktion sammenlignet med andre investeringsprodukter.

Læs mere

Index

Lave omkostninger

Index er et investeringsprodukt med fokus på at holde omkostningerne nede og samtidig sikrer dig så højt et afkast som muligt. Vælger du Index, bliver din pensionsopsparing investeret i indeks. Et indeks er kort sagt en måde at gruppere aktier eller obligationer på. Investeringer i indeks sikrer en god risikospredning, der mindsker chancen for store udsving. Der bliver investeret i fem aktieindeks og fem indeks for obligationer.

Læs mere

Index

Solide afkast og lave omkostninger

Formålet med investering er at få så højt et afkast som muligt - det gælder også for investeringen af din pensionsopsparing. Og gerne med så lave investeringsomkostninger som muligt, så de ikke æder hele afkastet. Det er netop det, Index sigter efter - solide afkast og lave omkostninger.

Index er det, der hedder et passivt forvaltet investeringsprodukt. Og hvad betyder det så?

Det betyder, at der investeres i det der hedder indeks. Et indeks er kort sagt en måde at gruppere aktier eller obligationer på. Udvælgelsen af aktierne eller obligationerne i et indeks kan basere sig på alt fra geografi til erhvervssektor, som fx medicinal- eller banksektoren.

Et indeks følger derfor udvalgte aktier eller obligationer og deres kursudvikling, og kan bestå af hundredvis af forskellige aktier eller obligationer. Derfor udvælges hver enkelt aktie eller obligation ikke aktivt - som det modsat gør ved et aktivt forvaltet investeringsprodukt, og derfor er passiv investering en billig investeringsform.

Fordi et indeks består af rigtig mange aktier eller obligationer, er man sikret en rigtig god risikospredning, der mindsker chancen for store udsving.

Når du vælger Index, vælger du derfor at din pensionsopsparing skal investeres i en række af de mest udbredte indeks i verden. Der investeres i fem aktieindeks og fem indeks for obligationer.

Index er investeringsproduktet for dig, der gerne vil have lave omkostninger og et stabilt højt afkast.

Index er et investeringsprodukt med fokus på at holde omkostningerne nede og samtidig sikre dig så højt et afkast som muligt.

Derfor er investeringsomkostningerne - det du måske kender som ÅOP (årlige omkostninger i procent), for Index, blandt de laveste på markedet.

Den præcise pris afhænger dog af, hvilken investeringsprofil du vælger:


Lav: 0,56% ÅOP
45% aktier og 55% obligationer

Mellem: 0,57% ÅOP
70% aktier og 30% obligationer

Høj: 0,58% ÅOP
100% aktier

Det skal dog nævnes, at fordi Velliv er kundeejet og dermed ikke skal udbetale overskud til aktionærer, udbetaler de i stedet bonus til alle kunder. Den bonus har historisk ligget på omkring 0,18%. Derfor kan du forvente at kunne trække et tal i den størrelsesorden fra din ÅOP, men det kan selvfølgelig stige eller falde.

Afkastet varierer alt efter, hvilken investeringsprofil du har valgt. År til dato 2023 ligger afkastet for Index på henholdsvis (per ultimo februar 2023):

Lav: 1,9% i afkast
45% aktier og 55% obligationer

Mellem: 2,8% i afkast
70% aktier og 30% obligationer

Høj: 3,8% i afkast
100% aktier

Det er dog vigtigt at slå fast, at historiske afkast ikke er en garanti for fremtidige afkast.

Derudover er Index det, der hedder et Livscyklusprodukt. Det betyder, at når du nærmer dig din pensionsalder, vil der være en automatisk nedtrapning af investeringsrisikoen for din pensionsopsparing. Den vil derfor gradvist overgå til at være investeret i mere sikre investeringer. Når det sker, vil du kunne forvente et lavere afkast, men samtidig betyder det også, at du ikke vil opleve store udsving, umiddelbart før du går på pension. Så kan du have ro i maven, når du nærmer dig pensionsalderen. Og det gælder uanset, hvilken investeringsprofil du har valgt.

Aftryk

Bæredygtige investeringer

Pension med aftryk. Vores bæredygtige investeringsprodukt, Aftryk, er for dig, der gerne vil hjælpe den bæredygtige udvikling, og gerne vil bruge indflydelsen fra din pension til at sætte et positivt aftryk på vores verden.

For din indflydelse kan sætte aftryk. Et ret betydeligt aftryk faktisk. Hvor stort et aftryk du kan sætte med din pension, vender vi tilbage til lige om lidt, først skal vi se på, hvad der gør Aftryk til et bæredygtigt produkt.

Vælger du at investere gennem Aftryk, fravælger du at investere i fossile brændsler, tobak, alkohol, våben, spil og pornografi. Samtidig er alle investeringer ESG-screenet. ESG står for: Environmental, Social and Governance - eller på dansk: Miljø, Samfund og Ledelse. Med andre ord, skal de virksomheder eller obligationer der investeres i, leve op til skrappe krav for, hvordan de påvirker miljøet, om de påtager sig socialt ansvar og om ledelsen handler etisk. Lande og virksomheder der ikke opfylder kravene er ekskluderet fra investering.

Derudover søger alle investeringer at støtte op om FN’s Verdensmål, med særligt fokus på Mål 13: Klimaindsats, Mål 10: Mindre ulighed og Mål 3: Sundhed og trivsel. Aftryk er dermed ikke udelukkende et investeringsprodukt med fokus på klimaindsatsen, og din pensionsopsparing er derfor ikke udlukkende investeret i grøn energi. Det er den selvfølgelig også, men en del er også investeret med aktivt ejerskab som formål.

Aktivt ejerskab betyder, at investeringen af din pensionsopsparing aktivt bliver brugt til at udøve indflydelse på virksomheder, og påvirke dem til at udvikle sig bæredygtigt - både i forhold til miljøpåvirkning, socialt ansvar og etisk ledelse. På den måde er du med til at skubbe virksomheder i den rigtige retning.

Indflydelse med Aftryk

Indflydelsen fra din pension sætter et betydeligt aftryk på vores verden. For at vise, hvor betydeligt et aftryk det er, har vi lavet et regnestykke. Et ret komplekst et af slagsen faktisk, og et med mange variabler. Vi har dog valgt at spare dig for alle mellemregningerne her, men vil du nærstudere det, har du naturligvis mulighed for det. Det gør du her.

Vælger du at investere din pensionsopsparing bæredygtigt via Aftryk, kontra andre ikke-bæredygtige investeringsprodukter, nedbringer du i gennemsnit dit livs samlede CO2 aftryk med minimum 21,1 ton. Til sammenligning udleder hver dansker i gennemsnit 17 ton CO2 om året. Du kan altså hive lidt over et års CO2 udledning ud af dit livs samlede CO2-regnskabet, hvis du vælger at investere bæredygtigt via Aftryk. Med andre ord, vælger du Aftryk, vælger du et investeringsprodukt, der udleder 70,4 % mindre CO2 sammenholdt med et ikke-bæredygtigt investeringsprodukt.

Her er det dog vigtigt at påpege, at beregningerne er baseret på en pensionsopsparing på 1.000.000 kr., en investeringsprofil med Mellem risiko, en 15-årig ratepension, samt at der stadig er en del usikkerhed forbundet med disse former for beregninger. Samtidig kan vi kun sige noget om, hvordan det historisk har været. Forskellen vil kunne blive både mindre og større i fremtiden, da investeringerne løbende ændrer sig, hvilket vil påvirke resultatet.

Beregninger som den ovenfor, er meget komplekse og kan være svære at forstå. Ingen tvivl om det. Men det korte af det lange er, at du kan gøre en reel forskel.

Det er selvfølgelig ikke kun miljøet, hvor din indflydelse kan gøre en forskel. For når du, med indflydelsen fra din pension, påvirker virksomheder til at udvikle sig bæredygtigt, er du også med til at få mere diversitet ind i bestyrelser, sikre at virksomheder ikke laver skatteunddragelse og at de generelt udvikler sig mere etisk. Og derfor er indflydelsen fra din pension med til at sætte et positivt aftryk på vores verden på flere måder.

Den nøje overvågning af investeringen af din pensionsopsparing kræver nogle ressourcer. Derfor er investeringsomkostningerne - det du måske kender som ÅOP (årlige omkostninger i procent), for Aktiv, også en smule højere end vores andre investeringsprodukter.

Den præcise pris afhænger dog af, hvilken investeringsprofil du vælger:

Lav: 0,94% ÅOP
45% aktier og 55% obligationer

Mellem: 0,99% ÅOP
70% aktier og 30% obligationer

Høj: 1,04% ÅOP
100% aktier

Det skal dog nævnes, at fordi Velliv er kundeejet og dermed ikke skal udbetale overskud til aktionærer, udbetaler de i stedet bonus til alle kunder. Den bonus har historisk ligget på omkring 0,18%. Derfor kan du forvente at kunne trække et tal i den størrelsesorden fra din ÅOP, men det kan selvfølgelig stige eller falde.

Da Aftryk er et nyere investeringsprodukt, kan vi desværre ikke give et repræsentativt gennemsnitligt årligt afkast. Samtidig varierer afkastet også alt efter, hvilken investeringsprofil du har valgt. År til dato 2023 ligger afkastet for Aftryk på henholdsvis (per ultimo februar 2023):

Lav: 2,6% i afkast
45% aktier og 55% obligationer

Mellem: 3,6% i afkast
70% aktier og 30% obligationer

Høj: 4,9% i afkast
100% aktier

Det er dog vigtigt at slå fast, at historiske afkast ikke er en garanti for fremtidige afkast.

Derudover er Aftryk det, der hedder et Livscyklusprodukt. Det betyder, at når du nærmer dig din pensionsalder, vil der være en automatisk nedtrapning af investeringsrisikoen for din pensionsopsparing. Den vil derfor gradvist overgå til at være investeret i mere sikre investeringer. Når det sker, vil du kunne forvente et lavere afkast, men samtidig betyder det også, at du ikke vil opleve store udsving, umiddelbart før du går på pension. Så kan du have ro i maven, når du nærmer dig pensionsalderen. Og det gælder uanset, hvilken investeringsprofil du har valgt.

Aktiv

Overlad det til eksperterne

Når du vælger at investere via Aktiv, vælger du at din pensionsopsparing bliver aktivt forvaltet. Det betyder at de investeringseksperter, der investerer din pensionsopsparing, hele tiden overvåger markedet og forholder sig til afkastmuligheder og -risici. Mere konkret betyder det, at skulle der opstå en god investeringsmulighed, kan din pensionsopsparing hurtigt investeres heri. Og modsat, skulle der opstå risici for en negativ udvikling, vil der bliver taget højde for det.

Når investeringerne forvaltes aktivt, er det også i højere grad muligt at tage aktivt stilling til risikospredningen af investeringerne, når porteføljen sammensættes. Det betyder, at du opnår en større risikospredning, og dermed reducerer risikoen for store udsving. Samtidig udvælges kun de aktier og fonde, der vurderes at give et højt eller stabilt afkast, og dermed opnås muligheden for at få det potentielt højeste afkast.

Nogle af de investeringstyper der blandt andet vælges mellem er: stats- og realkreditobligationer, ejendomme, infrastruktur, globale aktier og private equity. Og faktisk vurderes det helt ned på enkelt niveau af aktier, hvilke investeringer der skal indgå i investeringsporteføljen. Investeringen af din pensionsopsparing bliver derfor nøje overvåget, og du får desuden adgang til investeringstyper, som du ikke kan investere i som privatperson.

Aktiv er investeringsproduktet for dig, der gerne vil have den største risikospredning og muligheden for at opnå det potentielt højeste afkast.

Den nøje overvågning af investeringen af din pensionsopsparing kræver nogle ressourcer. Derfor er investeringsomkostningerne - det du måske kender som ÅOP (årlige omkostninger i procent), for Aktiv, også en smule højere end vores andre investeringsprodukter.

Den præcise pris afhænger dog af, hvilken investeringsprofil du vælger:

Lav: 0,78% ÅOP
45% aktier og 55% obligationer

Mellem: 0,94% ÅOP
70% aktier og 30% obligationer

Høj: 1,07% ÅOP
100% aktier

Det skal dog nævnes, at fordi Velliv er kundeejet og dermed ikke skal udbetale overskud til aktionærer, udbetaler de i stedet bonus til alle kunder. Den bonus har historisk ligget på omkring 0,18%. Derfor kan du forvente at kunne trække et tal i den størrelsesorden fra din ÅOP, men det kan selvfølgelig stige eller falde.

Afkastet varierer alt efter, hvilken investeringsprofil du har valgt. År til dato 2023 ligger afkastet  for Aktiv på henholdsvis (per ultimo februar 2023):

Lav: 1,9% i afkast
45% aktier og 55% obligationer

Mellem: 2,4% i afkast
70% aktier og 30% obligationer

Høj: 3,4% i afkast
100% aktier

Det er dog vigtigt at slå fast, at historiske afkast ikke er en garanti for fremtidige afkast.

Derudover er Aktiv det, der hedder et Livscyklusprodukt. Det betyder, at når du nærmer dig din pensionsalder, vil der være en automatisk nedtrapning af investeringsrisikoen for din pensionsopsparing. Den vil derfor gradvist overgå til at være investeret i mere sikre investeringer. Når det sker, vil du kunne forvente et lavere afkast, men samtidig betyder det også, at du ikke vil opleve store udsving, umiddelbart før du går på pension. Så kan du have ro i maven, når du nærmer dig pensionsalderen. Og det gælder uanset, hvilken investeringsprofil du har valgt.