Grandhood investeringspolitik

Senest opdateret den 19. juni 2019

Det overordnede formål med Grandhoods investeringspolitik er at generere et langsigtet afkast med en risikoprofil som passer til dig. På den måde hjælper vi dig med at realisere dine langsigtede finansielle mål for pension. Vi arbejder løbende med vores investeringspolitik, og alle centrale elementer bliver godkendt af bestyrelsen.

Investeringsplanen er tilpasset den enkelte kundes stadie i livet

Som kunde i Grandhood får du fra begyndelsen en investeringsplan, som er tilpasset dine behov. Når du opretter dig som kunde på vores app, stiller vi dig en række spørgsmål, som hjælper os til at forstå hvilke typer af investeringer, der passer til dig. På baggrund af de oplysninger vi får om dig, fastlægger vi din risikoprofil. Vores investeringsplan forbinder herefter din risikoprofil med en passende portefølje af værdipapirer. Denne proces gentages en gang årligt resten af dit liv. På den måde sikrer vi, at der altid er en sammenhæng mellem din faktiske situation og den risikoprofil vi har registreret på dig. Selve algoritmen bag risikoprofilen, som vedligeholdes af vores Chief Risk Officer, bruger bl.a. oplysninger om din samlede formue, indkomst efter skat og ikke mindst din alder.

Hvis du for eksempel er ung og kun lige er begyndt at arbejde og spare op, vil du som udgangspunkt have en høj risikokapacitet. For at tilpasse sig dette vil Grandhood sandsynligvis give dig en stor eksponering mod mere risikofyldte investeringer såsom aktier, kredit og ejendomme, der har et større potentiale for at stige i værdi.

I takt med at du nærmer dig pensionsalderen ”dit grandhood” falder din risikokapacitet. Med tiden bliver det vigtigere at fastholde den opsparede værdi frem for at genere højt afkast. Det er fordi du med kortere tid til dit grandhood, ikke i samme omfang som tidligere kan nå at genvinde det tabte, hvis markedet falder i værdi. For at tilpasse sig dette giver vi dig over tid en større eksponering mod investeringer med lav risiko såsom statsobligationer, og en mindre eksponering mod mere risikofyldte aktiver såsom aktier, kredit og ejendomme.

Da din investeringsplan fra begyndelsen er tilpasset dine behov, og da vi automatisk sænker risikoen på din opsparing i takt med at du nærmer dig dit grandhood, tilbyder på nuværende tidspunkt ikke, at du selv kan vælge en anden risikoprofil. Risikoen ved at vælge forkert kan nemlig få store konsekvenser for din opsparing. Hvis du for eksempel har en for lav risikoprofil i dine tidlige år eller en for høj risikoprofil i dine senere år, er der en højere sandsynlighed for, at du ikke når dine opsparingsmål for din pension. I Grandhood forsøger vi at minimere denne risiko, ved at tilpasse din risikoprofil til dit stadie i livet.

Maksimalt afkast for en given risiko

Grandhood’s investeringspolitik er baseret på forventningen om, at man generelt som investor over en længere tidshorisont bliver kompenseret for den risiko tager. Derfor forsøger vi at maksimere dit afkast for enhver given risiko samtidig med, at vi sikrer, at din risikoprofil passer til dig. Dette gør vi ved at bygge vores porteføljer, så de indeholder værdipapirer fra forskellige aktivklasser, som vi forventer vil generere et positivt afkast over en langsigtet periode, samtidig med at den samlede fordeling af værdipapirerne passer til din risikoprofil.

Vi følger en række forskellige principper for at opnå et godt risikojusteret afkast, herunder:

Diversificering sænker risikoen og forbedrer dit langsigtede afkast. Vi arbejder med diversificering på tværs af aktivklasser, geografi og industrielle sektorer for at begrænse dit tab i tilfælde af at et område eller sektor skulle falde i værdi.

Lave investeringsomkostninger medvirker direkte til at forbedre dit langsigtede afkast. Vi sammensætter din investeringsplan så du opnår de lavest mulige investeringsomkostninger, uden at gå på kompromis med dit afkast eller din risikoprofil.

Systematisk rebalancering af porteføljer som indeholder forskellige aktivklasser forbedrer dit langsigtede risikojusterede afkast. Vi rebalancerer regelmæssigt og ud fra faste principper, for at optimerer dit afkast. Finansielle markeder afviger til tider fra deres forventede langsigtede værdi. I Grandhood har vi i disse situationer mulighed for at være taktiske i vores aktivallokering indenfor de begrænsninger som er vedtaget af Grandhood’s bestyrelse. Grandhood investerer aldrig i enkeltaktier.

I Grandhood har vi et stærkt fokus på risikostyring

Vores investeringsafdeling indarbejder løbende forskellige risikostyringsværktøjer i vores investeringspolitik for at sikre, at du altid har en portefølje der passer til din risikoprofil. Vi monitorerer alle vores porteføljer for følsomhed overfor forskellige risikofaktorer (f.eks. geografisk, sektoreller valuta), identificerer koncentrationsrisiko, og laver scenarie analyser og stresstests.

Bæredygtige investeringer også kaldet Environmental Social and Governance (“ESG”)

Vi deler mange af vores kunders bekymring omkring vores planets fremtid.Derfor arbejder vi målrettet med at øge bæredygtigheden på tværs af vores investeringer. ESG universet er i dag stadig relativt umodent, og der er ingen konsensus om hvordan man skal definere, måle eller håndtere ESG faktorer på tværs af aktivklasser. Derudover er markedet for ESG-produkter stadig relativt begrænset, men vi tror på at dette vil ændre sig i fremtiden. Grandhood har på nuværende tidspunkt adskillige bæredygtige fonde og vi forventer at dette vil øges over tid under forudsætning af, at vi ikke for alvor går på kompromis med risiko og afkast.

Diversificerede aktivklasser og globalt investeringsunivers

De aktivklasser vi investerer i inkluderer aktier, obligationer, kredit og fast ejendom. Det geografiske område for vores investeringer er globalt og dækker mange industrielle sektorer.

Grandhood investerer i indeksbaserede fonde også kaldet Exchange Traded Funds (“ETF”) fordi deres grundlæggende egenskaber og lave omkostninger gør dem ideelle som byggesten i en pensionsopsparing. Vi investerer kun i UCITS registrerede og ikke gearede ETF’er, som udbydes af etablerede finansielle institutioner og kan købes på europæiske børser. Vi investerer udelukkende i aktiver som kan købes på en børs.

Grandhood har en stærk ambition om at hjælpe vores kunder på hele rejsen

At hjælpe dig til at opnå en attraktiv pension er kernen i vores investeringspolitik. Da rejsen mod dette mål er livslang, er det centralt, at vi altid holder os for øje, hvordan vi kan tjene dig og dine behov bedst. Derfor er det afgørende for os, at holde fast i vores status som uafhængig rådgiver. Kun på den måde kan vi give dig de bedste forudsætninger for at nå dine økonomiske mål.