Persondatapolitik - Hjemmeside

Dataansvarlig

Vi er dataansvarlige for behandling af de personoplysninger, som vi modtager igennem vores hjemmeside grandhood.dk og henvendelser igennem virksomhedssiden Grandhood Dashboard (”Dashboardet”) og appen Grandhood (”Appen”).

Grandhood Forsikringsformidler ApS

c/o Copenhagen Fintech Lab, Applebys Plads 7, 1411 København K

CVR-nr.: 41531789

Baggrund

Vores behandling af persondata sker i overensstemmelse med gældende lovgivning om personoplysninger, herunder databeskyttelsesloven.

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Når du besøger vores hjemmeside

Vi bruger cookies på vores hjemmesider, som lagres lokalt på din maskine. Vores cookies er inddelt i ‘Nødvendige’ som er nødvendige for at få hjemmesiderne til at virke og for at beskytte mod snyd med kreditkort, ‘Præferencer’ som gemmer dine præferencer til vores hjemmesider, ‘Statistik' som bruges til at optimere brugeroplevelsen og finde fejl og 'Marketing’ som bruges til at vurdere hvor godt vores markedsføring fungerer. Vores hjemmel til brug af cookies er Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra a) med det samtykke du giver ved ankomst på vores hjemmesider. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage her: https://grandhood.dk/cookiepolitik

Når du har spørgsmål til os eller brug for teknisk support

Spørgsmål til os om vores produkter og services sker via:

  • E-mail
  • Telefon
  • Chat

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan svare på dine spørgsmål om vores produkter og services. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation, samt beder kun om den information som er relevant i forhold til forespørgslen.

Typisk vil det være almindelige oplysninger som navn, e-mail, telefonnummer, informationer om virksomheden du er ansat i, informationer om din pension, mm.

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger afhænger af formålet med behandlingen. Hvis du ikke er kunde hos os, så er vores hjemmel Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra f), og hvis du er kunde, så er hjemlen databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra b).

Vi sletter vores gemte kommunikation med dig senest 2 år efter vores seneste kontakt. Dette er gældende i almindelighed.

Samarbejde med tredjemand

Vi benytter, ligesom mange andre, os af databehandlere for at kunne tilbyde vores produkt. Vi forsøger såvidt muligt kun at benytte databehandlere indenfor EU, men er også nød til at have nogle udenfor EU. Databehandlere udenfor EU er beskrevet længere nede.

Videregivelse af personoplysninger

Som udgangspunkt holdes alle oplysninger internt I Grandhood, men I visse tilfælde kan det være nødvendigt at vidergive nogle informationer til Velliv for at komme til bunds I henvendelsen, især hvis det drejer sig om en klage.

Derudover, hvis spørgsmål er meget specifikke om ens pensionsordning, så vil vi vidergive personnummer (CPR) for at kunne modtage de relevante informationer. Vores hjemmel for at vidersende personnummer (CPR) sker med databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra f) med det formål at kunne identificere dig entydigt over for Velliv.

Tredjelande

For at kunne behandle dine informationer, så gør vi brug af databehandlere i tredjelande. Tredjelande er lande udenfor EU, som f.eks. USA. Vi bruger følgende databehandlere i tredjelande:

Virksomhed
Land
Hjemmel
Hubspot
USA
Standard Contractual Clauses
Slack
USA
Standard Contractual Clauses
LinkedIn
USA
Cookie samtykke
Google Analytics
USA
Cookie samtykke
Google Tag Manager
USA
Cookie samtykke
Twitter
USA
Cookie samtykke
Facebook
USA
Cookie samtykke
Sharethis
USA
Cookie samtykke


Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.