Persondatapolitik - Person

Dataansvarlig

Vi er dataansvarlige for behandling af de personoplysninger, som vi modtager igennem vores mobil app  Grandhood App’en (”App’en”).

Grandhood Forsikringsformidler ApS

c/o Copenhagen Fintech Lab, Applebys Plads 7, 1411 København K

CVR-nr.: 41531789

Baggrund

Vores behandling af persondata sker i overensstemmelse med gældende lovgivning om personoplysninger, herunder databeskyttelsesloven.

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Oprettelse af pensionsordning

Oprettelse af din pensionordning sker via App’en, hvor du vil blive bedt om at give en række informationer, som er nødvendige til at kunne give dig personlig rådgiving om din pension, samt vedligeholde en løbende kundekontakt.

Som et led i onboarding bliver du bedt om:

  • Identifikationsoplysninger
  • Personnummer (CPR)
  • Lønoplysninger
  • Økonomiske forhold
  • Valg af pensionsordning

Informationer beder vi om på grundlag af databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra b) for at oprette en pensionsaftale med dig og på baggrund af IDD og “God skik”.

Informationer nødvendige for at sende nyhedsbrevet ud, gemmes i 2 år efter seneste nyhedsbrev er blevet sendt ud eller når samtykket trækkes tilbage.

Personoplysningerne slettes umiddelbart efter kundeforholdets ophør, medmindre en længere opbevaringsperiode er nødvendigt for at kunne fastslå, forsvare eller håndhæve et retskrav. Dine personoplysninger slettes senest 3 år efter kundeforholdets ophør med afsæt i forældelseslovens forældelsesfrister.

I det omfang behandling af personoplysninger om Virksomhedens medarbejdere sker med henblik på opfyldelse af en retlig forpligtelse efter hvidvaskloven eller bogføringsloven, vil Grandhood opbevare sådanne personoplysninger i 5 år.

Løbende rådgivning om pensionsordningen

Vi er forpligtet til løbende at rådgive dig om din pensionsordning, da dit liv aldrig står stille og vil igennem et helt liv have forskellige behov. Derfor vil du løbende blive bedt om at holde dine oplysninger ajour, således vi er i stand til at rådgive dig. Det drejer sig om de samme oplysninger, som da du oprettede pensionsordningen.

Informationer beder vi om på grundlag af databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra f) for at forfølge en legitim interesse på baggrund af IDD og “God skik”.

Informationer nødvendige for at sende nyhedsbrevet ud, gemmes i 2 år efter seneste nyhedsbrev er blevet sendt ud eller når samtykket trækkes tilbage.

Personoplysningerne slettes umiddelbart efter kundeforholdets ophør, medmindre en længere opbevaringsperiode er nødvendigt for at kunne fastslå, forsvare eller håndhæve et retskrav. Dine personoplysninger slettes senest 3 år efter kundeforholdets ophør med afsæt i forældelseslovens forældelsesfrister.

I det omfang behandling af personoplysninger om Virksomhedens medarbejdere sker med henblik på opfyldelse af en retlig forpligtelse efter hvidvaskloven eller bogføringsloven, vil Grandhood opbevare sådanne personoplysninger i 5 år.

Adgang til informationer om din pensionsordning

Vi giver dig adgang via App’en til at kunne se din pensionsordning og løbende kunne lave ændringer til den efter behov. For at kunne gøre dette bruger vi dit personnummer (CPR) for at entydigt at identificere dig hos Velliv. Dette gør vi på baggrund af databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra f).

Samarbejde med tredjemand

Vi benytter, ligesom mange andre, os af databehandlere for at kunne tilbyde vores produkt. Vi forsøger såvidt muligt kun at benytte databehandlere indenfor EU, men er også nød til at have nogle udenfor EU. Databehandlere udenfor EU er beskrevet længere nede.

Videregivelse af personoplysninger

For at oprette pensionsordningen ,så er det nødvendigt at sende nogle af dine oplysninger til Velliv. Ved oprettelse sendes følgende oplysninger:

  • Identifikationsoplysninger
  • Personnummer (CPR)
  • Lønoplysninger
  • Valg af pensionsordning

Dine økonomiske forhold sendes ikke til Velliv. Videregivelsen gør vi på baggrund af databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra b) for at kunne oprette din pensionsordning.

Derudover sender vi løbene dit personnummer (CPR) til Velliv for entydigt at kunne identificere dig på baggrund af databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra f).

Tredjelande

For at kunne behandle dine informationer, så gør vi brug af databehandlere i tredjelande. Tredjelande er lande udenfor EU, som f.eks. USA. Vi bruger følgende databehandlere i tredjelande:

Virksomhed
Land
Hjemmel
Hubspot
USA
Standard Contractual Clauses
Slack
USA
Standard Contractual Clauses
Mixpanel
USA
Standard Contractual Clauses
Mailchimp
USA
Standard Contractual Clauses
Firebase
USA
Privacy Shield


Profilering

Vi laver automatisk rådgivning baseret på de informationer du giver under og efter onboarding via App’en. I alle tilfælde er det en anbefaling og du kan altid vælge at lade vær med at følge anbefalingen enten direkte i App’en eller ved at kontakte kundesupport.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.