Persondatapolitik - Firmaaftale

Dataansvarlig

Vi er dataansvarlige for behandling af de personoplysninger, som vi modtager igennem vores hjemmeside  Grandhood Onboarding (”Onboarding”) og Grandhood Dashboard (”Dashboardet”).

Grandhood Forsikringsformidler ApS

c/o Copenhagen Fintech Lab, Applebys Plads 7, 1411 København K

CVR-nr.: 41531789

Baggrund

Vores behandling af persondata sker i overensstemmelse med gældende lovgivning om personoplysninger, herunder databeskyttelsesloven.

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Tilmelding af virksomhed til en firmaaftale

Tilmelding af virksomheden sker via Onboarding hvor du, som ejer eller administrator for virksomheden, giver en række informationer som er nødvendige for at kunne oprette firmaaftalen. Det drejer sig om generelle informationer om virksomheden inklusiv kontaktinformationer, samt betalingsinformationer.

Som et led i onboarding bliver du også bedt om følgende informationer på medarbejdere, som skal have en pensionsordning tilknyttet firmaaftalen:

  • Identifikationsoplysninger
  • Personnummer (CPR)
  • Lønoplysninger

Informationer nødvendige for at sende nyhedsbrevet ud, gemmes i 2 år efter seneste nyhedsbrev er blevet sendt ud eller når samtykket trækkes tilbage.

Personoplysningerne slettes umiddelbart efter kundeforholdets ophør, medmindre en længere opbevaringsperiode er nødvendigt for at kunne fastslå, forsvare eller håndhæve et retskrav. Dine personoplysninger slettes senest 3 år efter kundeforholdets ophør med afsæt i forældelseslovens forældelsesfrister.

I det omfang behandling af personoplysninger om Virksomhedens medarbejdere sker med henblik på opfyldelse af en retlig forpligtelse efter hvidvaskloven eller bogføringsloven, vil Grandhood opbevare sådanne personoplysninger i 5 år.

Løbende vedligeholdelse af firmaaftalen

Virksomheden er forpligtet til løbende at ajourføre lønoplysningerne for hver enkelt medarbejder, som har en pensionsordning på firmaaftalen. Det er nødvendigt for at sikre korrekt indbetaling og løbende rådgivning til hver enkelt medarbejder.

Informationerne bliver gemt ligesom ved tilmelding af virksomheden til firmaaftalen.

Samarbejde med tredjemand

Vi benytter, ligesom mange andre, os af databehandlere for at kunne tilbyde vores produkt. Vi forsøger såvidt muligt kun at benytte databehandlere indenfor EU, men er også nød til at have nogle udenfor EU. Databehandlere udenfor EU er beskrevet længere nede.

Videregivelse af personoplysninger

For at oprette firmaaftalen for virksomheden ,så er det nødvendigt at sende virksomhedens oplysninger til Velliv. For virksomheden sendes kun de generelle informationer og ikke kreditkort oplysninger og sker med databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra b) for at kunne oprette og vedligeholde en kontrakt med virksomheden.

Videregivelse af medarbejder oplysninger til Velliv sker kun på det tidspunkt medarbejderen er færdig med sin tilmelding i Grandhood App’en og medarbejderne underrettes på det tidspunkt om hvordan deres informationer bliver behandlet og videregivet til Velliv. Videregivelse af medarbejder oplysninger sker på grundlag af databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra b) for at kunne oprette en aftale om pension og senere videregives personnummeret (CPR) på grundlag af databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra f) med det formål at kunne identificere medarbejderen entydigt over for Velliv.

Tredjelande

For at kunne behandle dine informationer, så gør vi brug af databehandlere i tredjelande. Tredjelande er lande udenfor EU, som f.eks. USA. Vi bruger følgende databehandlere i tredjelande:

Virksomhed

Land

Hjemmel

Hubspot
USA
Standard Contractual Clauses
Slack
USA
Standard Contractual Clauses
Mixpanel
USA
Standard Contractual Clauses
Mailchimp
USA
Standard Contractual Clauses


Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.