Pension med indflydelse

Har du pension, har du indflydelse. Din pensionsopsparing kan nemlig give dig indflydelse over virksomheder og påvirke dem til at udvikle sig bæredygtigt. Og hos Grandhood vil vi gerne hjælpe dig med at gøre brug af den indflydelse, når din pension skal investeres.

Uanset hvilket investeringsprodukt du vælger hos Grandhood investeres der ikke i virksomheder, der producerer ulovlige våben, laver skatteunddragelse eller virksomheder hvis omsætning primært stammer fra udvindingen af kul eller oliesand.

Men du kan selvfølgelig også investere din pensionsopsparing bæredygtigt hos os. For vælger du vores bæredygtige investeringsprodukt, Aftryk, fravælges investeringer i fossile brændsler, tobak, alkohol, våben, spil og pornografi også. Samtidig er alle investeringer ESG-screenet og lande og virksomheder, der ikke opfylder kravene er ekskluderet fra investering.

Læs mere om Aftryk

Aktiv indflydelse på den bæredygtige udvikling

Er din pensionsopsparing så kun investeret i grøn energi, hvis du vælger vores bæredygtige investeringsprodukt? Det korte svar er nej. Det lidt længere svar er; ja, det er det også, men ikke udelukkende. For en del af din pensionsopsparing er også investeret med aktivt ejerskab som formål.

Aktivt ejerskab betyder, at investeringen af din pensionsopsparing aktivt bliver brugt til at udøve indflydelse på virksomheder, og påvirke dem til at udvikle sig bæredygtigt. På den måde er du med til at skubbe virksomheder i den rigtige retning. På den måde har du med din pension indflydelse på den bæredygtige udvikling.

Indflydelsen fra din pension kan hjælpe vores verden. Vælger du vores bæredygtige investeringsprodukt, Aftryk, kan du være med til at sikre, at vores verden også kan glæde sig til at blive gammel.

+100 års erfaring i ryggen

Vi har bygget morgendagens pensionsløsning med Velliv i ryggen. Velliv er Danmarks tredjestørste pensionsselskab og 100% kundeejet.


Når du har pension hos Grandhood, har du pension hos Velliv.