Pension med indflydelse

Har du pension, har du indflydelse. Din pensionsopsparing kan nemlig give dig indflydelse på virksomheder og påvirke dem til at udvikle under størst mulig hensyntagen til miljø og samfund. Og hos Grandhood vil vi gerne hjælpe dig med at gøre brug af den indflydelse, når din pension skal investeres.

Arrow

Uanset hvilket investeringsprodukt du vælger hos Grandhood, er din pensionsopsparing ansvarligt investeret. Der investeres ikke i virksomheder, der producerer ulovlige våben, laver skatteunddragelse eller virksomheder hvis omsætning primært stammer fra udvindingen af kul eller oliesand.

Men du kan også vælge at investere din pensionsopsparing i Aftryk hos os. For vælger du vores investeringsprodukt, Aftryk, fravælges investeringer i fossile brændsler, tobak, alkohol, våben, spil og pornografi også. Samtidig er alle investeringer ESG-screenet, og lande og virksomheder, der ikke opfylder ESG-kravene, er ekskluderet fra investering.

Læs mere om Aftryk

"Vi stiller pension til rådighed for vores medarbejdere, fordi vi vil give dem sikkerhed på den lange bane."

Jonas Skovsted-Overgaard
COO og Co-founder

Logo - Original Coffee i hvid i vektor. Original Coffee er kunder hos Grandhood pension
Læs historie  →

Aktiv indflydelse på den bæredygtige udvikling

Er din pensionsopsparing så kun investeret i grøn energi, hvis du vælger Aftryk som investeringsprodukt? Det korte svar er nej. Det lidt længere svar er; ja, det er det også, men ikke udelukkende. For en del af din pensionsopsparing er investeret med aktivt ejerskab som formål.

Aktivt ejerskab betyder, at investeringen af din pensionsopsparing aktivt bliver brugt til at udøve indflydelse på virksomheder, og påvirke dem til at udvikle sig i en bestemt retning. På den måde er du med til at skubbe virksomhederne i en retning med større hensyntagen til miljø og samfund. På den måde har du, med din pension, indflydelse på den udvikling.

Grandhood_Bæredygtig_Grøn_Pension

Indflydelsen fra din pension kan hjælpe vores verden. Vælger du vores investeringsprodukt, Aftryk, kan du være med til at sikre, at vores verden også kan glæde sig til at blive gammel.