Aftryk

Bæredygtige investeringer

Pension med aftryk. Vores bæredygtige investeringsprodukt, Aftryk, er for dig, der gerne vil hjælpe den bæredygtige udvikling, og gerne vil bruge indflydelsen fra din pension til at sætte et positivt aftryk på vores verden.

For din indflydelse kan sætte aftryk. Et ret betydeligt aftryk faktisk. Hvor stort et aftryk du kan sætte med din pension, vender vi tilbage til lige om lidt, først skal vi se på, hvad der gør Aftryk til et bæredygtigt produkt.

Vælger du at investere gennem Aftryk, fravælger du at investere i fossile brændsler, tobak, alkohol, våben, spil og pornografi. Samtidig er alle investeringer ESG-screenet. ESG står for: Environmental, Social and Governance - eller på dansk: Miljø, Samfund og Ledelse. Med andre ord, skal de virksomheder eller obligationer der investeres i, leve op til skrappe krav for, hvordan de påvirker miljøet, om de påtager sig socialt ansvar og om ledelsen handler etisk. Lande og virksomheder der ikke opfylder kravene er ekskluderet fra investering.

Derudover søger alle investeringer at støtte op om FN’s Verdensmål, med særligt fokus på Mål 13: Klimaindsats, Mål 10: Mindre ulighed og Mål 3: Sundhed og trivsel. Aftryk er dermed ikke udelukkende et investeringsprodukt med fokus på klimaindsatsen, og din pensionsopsparing er derfor ikke udlukkende investeret i grøn energi. Det er den selvfølgelig også, men en del er også investeret med aktivt ejerskab som formål.

Aktivt ejerskab betyder, at investeringen af din pensionsopsparing aktivt bliver brugt til at udøve indflydelse på virksomheder, og påvirke dem til at udvikle sig bæredygtigt - både i forhold til miljøpåvirkning, socialt ansvar og etisk ledelse. På den måde er du med til at skubbe virksomheder i den rigtige retning.

Indflydelse med Aftryk

Indflydelsen fra din pension sætter et betydeligt aftryk på vores verden. For at vise, hvor betydeligt et aftryk det er, har vi lavet et regnestykke. Et ret komplekst et af slagsen faktisk, og et med mange variabler. Vi har dog valgt at spare dig for alle mellemregningerne her, men vil du nærstudere det, har du naturligvis mulighed for det. Det gør du her.

Vælger du at investere din pensionsopsparing bæredygtigt via Aftryk, kontra andre ikke-bæredygtige investeringsprodukter, nedbringer du i gennemsnit dit livs samlede CO2 aftryk med minimum 21,1 ton. Til sammenligning udleder hver dansker i gennemsnit 17 ton CO2 om året. Du kan altså hive lidt over et års CO2 udledning ud af dit livs samlede CO2-regnskabet, hvis du vælger at investere bæredygtigt via Aftryk. Med andre ord, vælger du Aftryk, vælger du et investeringsprodukt, der udleder 70,4 % mindre CO2 sammenholdt med et ikke-bæredygtigt investeringsprodukt.

Her er det dog vigtigt at påpege, at beregningerne er baseret på en pensionsopsparing på 1.000.000 kr., en investeringsprofil med Mellem risiko, en 15-årig ratepension, samt at der stadig er en del usikkerhed forbundet med disse former for beregninger. Samtidig kan vi kun sige noget om, hvordan det historisk har været. Forskellen vil kunne blive både mindre og større i fremtiden, da investeringerne løbende ændrer sig, hvilket vil påvirke resultatet.

Beregninger som den ovenfor, er meget komplekse og kan være svære at forstå. Ingen tvivl om det. Men det korte af det lange er, at du kan gøre en reel forskel.

Det er selvfølgelig ikke kun miljøet, hvor din indflydelse kan gøre en forskel. For når du, med indflydelsen fra din pension, påvirker virksomheder til at udvikle sig bæredygtigt, er du også med til at få mere diversitet ind i bestyrelser, sikre at virksomheder ikke laver skatteunddragelse og at de generelt udvikler sig mere etisk. Og derfor er indflydelsen fra din pension med til at sætte et positivt aftryk på vores verden på flere måder.

Den nøje overvågning af investeringen af din pensionsopsparing kræver nogle ressourcer. Derfor er investeringsomkostningerne - det du måske kender som ÅOP (årlige omkostninger i procent), for Aktiv, også en smule højere end vores andre investeringsprodukter.

Den præcise pris afhænger dog af, hvilken investeringsprofil du vælger:

Lav: 0,94% ÅOP
45% aktier og 55% obligationer

Mellem: 0,99% ÅOP
70% aktier og 30% obligationer

Høj: 1,04% ÅOP
100% aktier

Det skal dog nævnes, at fordi Velliv er kundeejet og dermed ikke skal udbetale overskud til aktionærer, udbetaler de i stedet bonus til alle kunder. Den bonus har historisk ligget på omkring 0,18%. Derfor kan du forvente at kunne trække et tal i den størrelsesorden fra din ÅOP, men det kan selvfølgelig stige eller falde.

Da Aftryk er et nyere investeringsprodukt, kan vi desværre ikke give et repræsentativt gennemsnitligt årligt afkast. Samtidig varierer afkastet også alt efter, hvilken investeringsprofil du har valgt. År til dato 2024 ligger afkastet for Aftryk på henholdsvis (per ultimo december 2023):

Lav: 0,7% i afkast
45% aktier og 55% obligationer

Mellem: 1,1% i afkast
70% aktier og 30% obligationer

Høj: 1,5% i afkast
100% aktier

Det er dog vigtigt at slå fast, at historiske afkast ikke er en garanti for fremtidige afkast.

Derudover er Aftryk det, der hedder et Livscyklusprodukt. Det betyder, at når du nærmer dig din pensionsalder, vil der være en automatisk nedtrapning af investeringsrisikoen for din pensionsopsparing. Den vil derfor gradvist overgå til at være investeret i mere sikre investeringer. Når det sker, vil du kunne forvente et lavere afkast, men samtidig betyder det også, at du ikke vil opleve store udsving, umiddelbart før du går på pension. Så kan du have ro i maven, når du nærmer dig pensionsalderen. Og det gælder uanset, hvilken investeringsprofil du har valgt.

Men kaster det noget af sig?

Se vores afkast* her per ultimo december 2023.

Investeringsprofil

Aktiv

Aftryk

Index

Lav

0,4%

0,7%

0,5%

Mellem

0,8%

1,1%

0,8%

Høj

1,0%

1,5%

1,3%

Investeringsprofil

Aktiv

Aftryk

Lav

13,2%

8,5%

Mellem

21,1%

14,4%

Høj

27,2%

21,8%

Investerings-profil

Index

Branche-gennemsnit

Lav

5,6%

9,2%

Mellem

16,6%

24,3%

Høj

30,4%

23,9%

*Afkast der repræsenteres er for personer med over 15 år til pension
**Historiske afkast er ikke garanti for fremtidige afkast.