Aktiv

Overlad det til eksperterne

Når du vælger at investere via Aktiv, vælger du at din pensionsopsparing bliver aktivt forvaltet. Det betyder at de investeringseksperter, der investerer din pensionsopsparing, hele tiden overvåger markedet og forholder sig til afkastmuligheder og -risici. Mere konkret betyder det, at skulle der opstå en god investeringsmulighed, kan din pensionsopsparing hurtigt investeres heri. Og modsat, skulle der opstå risici for en negativ udvikling, vil der bliver taget højde for det.

Når investeringerne forvaltes aktivt, er det også i højere grad muligt at tage aktivt stilling til risikospredningen af investeringerne, når porteføljen sammensættes. Det betyder, at du opnår en større risikospredning, og dermed reducerer risikoen for store udsving. Samtidig udvælges kun de aktier og fonde, der vurderes at give et højt eller stabilt afkast, og dermed opnås muligheden for at få det potentielt højeste afkast.

Nogle af de investeringstyper der blandt andet vælges mellem er: stats- og realkreditobligationer, ejendomme, infrastruktur, globale aktier og private equity. Og faktisk vurderes det helt ned på enkelt niveau af aktier, hvilke investeringer der skal indgå i investeringsporteføljen. Investeringen af din pensionsopsparing bliver derfor nøje overvåget, og du får desuden adgang til investeringstyper, som du ikke kan investere i som privatperson.

Aktiv er investeringsproduktet for dig, der gerne vil have den største risikospredning og muligheden for at opnå det potentielt højeste afkast.

Den nøje overvågning af investeringen af din pensionsopsparing kræver nogle ressourcer. Derfor er investeringsomkostningerne - det du måske kender som ÅOP (årlige omkostninger i procent), for Aktiv, også en smule højere end vores andre investeringsprodukter.

Den præcise pris afhænger dog af, hvilken investeringsprofil du vælger:

Lav: 0,78% ÅOP
45% aktier og 55% obligationer

Mellem: 0,94% ÅOP
70% aktier og 30% obligationer

Høj: 1,07% ÅOP
100% aktier

Det skal dog nævnes, at fordi Velliv er kundeejet og dermed ikke skal udbetale overskud til aktionærer, udbetaler de i stedet bonus til alle kunder. Den bonus har historisk ligget på omkring 0,18%. Derfor kan du forvente at kunne trække et tal i den størrelsesorden fra din ÅOP, men det kan selvfølgelig stige eller falde.

Afkastet varierer alt efter, hvilken investeringsprofil du har valgt. År til dato 2024 ligger afkastet for Aktiv på henholdsvis (per ultimo december 2023):

Lav: 0,4% i afkast
45% aktier og 55% obligationer
Mellem: 0,8% i afkast
70% aktier og 30% obligationer

Høj: 1,0% i afkast
100% aktier

Det er dog vigtigt at slå fast, at historiske afkast ikke er en garanti for fremtidige afkast.

Derudover er Aktiv det, der hedder et Livscyklusprodukt. Det betyder, at når du nærmer dig din pensionsalder, vil der være en automatisk nedtrapning af investeringsrisikoen for din pensionsopsparing. Den vil derfor gradvist overgå til at være investeret i mere sikre investeringer. Når det sker, vil du kunne forvente et lavere afkast, men samtidig betyder det også, at du ikke vil opleve store udsving, umiddelbart før du går på pension. Så kan du have ro i maven, når du nærmer dig pensionsalderen. Og det gælder uanset, hvilken investeringsprofil du har valgt.

Men kaster det noget af sig?

Se vores afkast* her per ultimo december 2023.

Investeringsprofil

Aktiv

Aftryk

Index

Lav

0,4%

0,7%

0,5%

Mellem

0,8%

1,1%

0,8%

Høj

1,0%

1,5%

1,3%

Investeringsprofil

Aktiv

Aftryk

Lav

13,2%

8,5%

Mellem

21,1%

14,4%

Høj

27,2%

21,8%

Investerings-profil

Index

Branche-gennemsnit

Lav

5,6%

9,2%

Mellem

16,6%

24,3%

Høj

30,4%

23,9%

*Afkast der repræsenteres er for personer med over 15 år til pension
**Historiske afkast er ikke garanti for fremtidige afkast.