Index

Solide afkast og lave omkostninger

Formålet med investering er at få så højt et afkast som muligt - det gælder også for investeringen af din pensionsopsparing. Og gerne med så lave investeringsomkostninger som muligt, så de ikke æder hele afkastet. Det er netop det, Index sigter efter - solide afkast og lave omkostninger.

Index er det, der hedder et passivt forvaltet investeringsprodukt. Og hvad betyder det så?

Det betyder, at der investeres i det der hedder indeks. Et indeks er kort sagt en måde at gruppere aktier eller obligationer på. Udvælgelsen af aktierne eller obligationerne i et indeks kan basere sig på alt fra geografi til erhvervssektor, som fx medicinal- eller banksektoren.

Et indeks følger derfor udvalgte aktier eller obligationer og deres kursudvikling, og kan bestå af hundredvis af forskellige aktier eller obligationer. Derfor udvælges hver enkelt aktie eller obligation ikke aktivt - som det modsat gør ved et aktivt forvaltet investeringsprodukt, og derfor er passiv investering en billig investeringsform.

Fordi et indeks består af rigtig mange aktier eller obligationer, er man sikret en rigtig god risikospredning, der mindsker chancen for store udsving.

Når du vælger Index, vælger du derfor at din pensionsopsparing skal investeres i en række af de mest udbredte indeks i verden. Der investeres i fem aktieindeks og fem indeks for obligationer.

Index er investeringsproduktet for dig, der gerne vil have lave omkostninger og et stabilt højt afkast.

Index er et investeringsprodukt med fokus på at holde omkostningerne nede og samtidig sikre dig så højt et afkast som muligt. Derfor er investeringsomkostningerne - det du måske kender som ÅOP (årlige omkostninger i procent), for Index, blandt de laveste på markedet. Den præcise pris afhænger dog af, hvilken investeringsprofil du vælger:


Lav: 0,49% ÅOP
45% aktier og 55% obligationer

Mellem: 0,48% ÅOP
70% aktier og 30% obligationer

Høj: 0,47% ÅOP
100% aktier

Det skal dog nævnes, at fordi Velliv er kundeejet og dermed ikke skal udbetale overskud til aktionærer, udbetaler de i stedet bonus til alle kunder. Den bonus har historisk ligget på omkring 0,18%. Derfor kan du forvente at kunne trække et tal i den størrelsesorden fra din ÅOP, men det kan selvfølgelig stige eller falde.

Afkastet varierer alt efter, hvilken investeringsprofil du har valgt. Per ultimo juni 2024 ligger afkastet for Index på henholdsvis (År til dato 2024):

Lav: 4,9% i afkast
45% aktier og 55% obligationer

Mellem: 7,7% i afkast
70% aktier og 30% obligationer

Høj: 11,2% i afkast
100% aktier

Det er dog vigtigt at slå fast, at historiske afkast ikke er en garanti for fremtidige afkast.

Derudover er Index det, der hedder et Livscyklusprodukt. Det betyder, at når du nærmer dig din pensionsalder, vil der være en automatisk nedtrapning af investeringsrisikoen for din pensionsopsparing. Den vil derfor gradvist overgå til at være investeret i mere sikre investeringer. Når det sker, vil du kunne forvente et lavere afkast, men samtidig betyder det også, at du ikke vil opleve store udsving, umiddelbart før du går på pension. Så kan du have ro i maven, når du nærmer dig pensionsalderen. Og det gælder uanset, hvilken investeringsprofil du har valgt.

Men kaster det noget af sig?

Se vores afkast* her per ultimo juni 2024 (År til dato 2024).

Investeringsprofil

Aktiv

Aftryk

Index

Lav

4,6%

5,5%

4,9%

Mellem

6,3%

8,3%

7,7%

Høj

8,2%

11,7%

11,2%

Investeringsprofil

Aktiv

Aftryk

Lav

13,2%

8,5%

Mellem

21,1%

14,4%

Høj

27,2%

21,8%

Investerings-profil

Index

Branche-gennemsnit

Lav

5,6%

9,2%

Mellem

16,6%

24,3%

Høj

30,4%

23,9%

*Afkast der repræsenteres er for personer med over 15 år til pension
**Historiske afkast er ikke garanti for fremtidige afkast.